نصب و راه اندازی مرکز تلفن ویپ پس از نصب لینوکس دبیان Debian

Pre-requisites:

  1. When you install Debian, select the hoster’s Debian 9 amd64 (Stretch) image.
  2. Ensure you have SSH access and you are able to connect. The hoster will give you these details. Any connection issues should be forwarded straight to the hosting provider.
  3. Keep this Linux instance dedicated to 3CX - don’t install other software.

Install 3CX

Connect to the machine via SSH and enter the following commands:

wget -O- http://downloads-global.3cx.com/downloads/3cxpbx/public.key | apt-key add -

echo "deb http://downloads-global.3cx.com/downloads/debian stretch main" | tee /etc/apt/sources.list.d/3cxpbx.list

apt-get update

apt-get install 3cxpbx

apt-get install net-tools

1000 ;کاراکتر های باقیمانده


ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

پارسه پلاس توزیع کننده انحصاری مراکز تلفن ویپ 3CX و فنویل در ایران و اولین شرکت ارائه دهنده خدمات مراکز تلفن اینترنتی یا Hosted PBX در ایران میباشد.

  • تهران بلوار مرزداران خیابان ناهید کوچه گلستان5 پلاک33 ساختمان پارسه پلاس
  • 021-91005059 - 44223175
  • info [@] pbx.co.com

عضویت ها و مجوزهای ما

مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
تنظیم مقررات و ارتباطات
tehran telecommunication union iran min
اتحادیه مخابراتی
انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی
انجمن کسب و کار اینترنتی
نظام صنفی رایانه ای تهران
نظام صنفی رایانه ای